2 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές από το IST College

1461

Oι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει εκτός των άλλων δικαιολογητικών (αντίγραφο πρώτου πτυχίου, βαθμολογίες κλπ) να στείλουν το βιογραφικό τους σημειώμα μαζί με σύντομη συνοδευτική επιστολή, που θα δηλώνει το ενδιαφέρον τους για ένα από τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, προκειμένου να οριστεί συνάντηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. Η υποτροφία θα δοθεί με επιλογή και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφ’ όσον κληθούν. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριμελής και αποτελείται από μέλη του IST College.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά ή ήλεκτρονικά στη διεύθυνση:

IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346, fax 210 4821850, email : scholarships@ist.edu.gr

Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Υποτροφία IST College-Youth Business Network»

Προκειμένου οι αιτήσεις να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις αποδοχής του κάθε προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο IST College έως και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016
αρχείο λήψης.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY